Czcionka:

A+A-

Kontrast:

2010 r. ,,Moja szkoła- miejsce gdzie bawię się, uczę i rozwijam'' POKL 9.1.2

 Podsumowanie realizacji projektu pn. „ Moja szkoła- miejsce gdzie bawię się, uczę i rozwijam”
POKL/9.1.1-16-049/09

W 2010 roku -od stycznia do grudnia - w naszej szkole w  Chrząstowicach realizowany był projekt pn. „Moja szkoła- miejsce gdzie bawię się i uczę".  Uczniowie uczestniczyli w  zajęciach, takich jak: zajęcia socjoterapeutyczne, koła zainteresowań z matematyki, języków obcych, zajęcia z komputerem, przyrodnicze, przedsiębiorczości, ponadto uczniowie uzyskali wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

W ramach projektu zostało zrealizowane doradztwo edukacyjno- zawodowe poprzez wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych,  do teatru oraz do zakładów pracy.

Celem powyższego projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, zdobycie przez uczniów dodatkowej wiedzy i umiejętności, przygotowanie ich do wyboru szkoły i zawodu, nabycie postawy przedsiębiorczości, rozwinięcie uzdolnień językowych, umiejętności związanych z obsługą komputerów. Ważne miejsce w programie projektu zajęły zajęcia niwelujące agresję wśród młodzieży czy nadpobudliwość. Prowadzenie dodatkowych zajęć miało na celu nabycie przez uczniów nawyku aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, nie tylko przed telewizorem czy monitorem komputera. Dzięki bardzo ciekawym zajęciom zaistniała możliwość wskazania młodzieży atrakcyjnych form zatrudnienia oraz spędzania wolnego czasu. Zajęcia, które odbywały się w ramach projektu mogły przyczynić się do powzięcia decyzji o kontynuowaniu nauki i podjęciu pracy na terenie całego kraju.

W ramach projektu zostały zakupione materiały do prowadzenia zajęć, sprzęt komputerowy, laptopy, mini wieże, magnetofon i odtwarzacze CD.

Całkowity koszt projektu to wartość 317 920,00 zł. Budżet naszej jednostki do realizacji tego projektu wraz z kadrą zarzadzającą wynosi 92 092,00 zł.


Zajęcia komputerowe.
Dzięki zajęciom z komputerem
 dokumentujemy, za pomocą nowoczesnych programow, codzienne życie w szkole oraz czas spędzony na wyjazdach lub spotkaniach gdzie poznajemy nowe zawody.

 

 Dzięki oporogramowaniu "IMowi":

  1. nagrywamy filmiki, cwiczymy naszą dykcję.
  2. tworzymy albumy ksiązki ze zdjęciami.
  3. redagujemy życzenia, zaproszenia.
  4. nagrywamy albumy z podkładem muzycznym, 

 

Zajęcia przyrodnicze.
Prowadzący Agnieszka Wojciechowska
W okresie od kwietnia do czerwca b.r. odbyły sie 4 spotkania 6 osobowej grupy z klasy VI . W skład grupy wchodzili: Agnieszka Sordon, Sabina Bronder, Patrycja Fabisz, Marceli Sordoń, Tomasz Sordoń oraz Arek Strzelec.
Na pierwszych zajęciach wyruszyliśmy w teren, żeby sfotografować rośliny i zwierzęta z najbliższej okolicy. Na kolejnych dwóch zdobywaliśmy informacje na temat sfotografowanych obiektow oraz przygotowywaliśmy wystawę "Rośliny i zwierzęta najbliższej okolicy". Ostatnie spotkanie to wyjazd do Juraparku w Krasiejowie. Czego się tam nauczyliśmy i jak świetnie się bawiliśmy obrazują zamieszczone w galerii zdjęcia.

 

Data dodania: 2019-03-26 10:39:04
Data edycji: 2019-03-26 10:39:08
Ilość wyświetleń: 234

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook