Czcionka:

A+A-

Kontrast:

2011 r. „Moja szkoła – mój rozwój” POKL 9.1.2.

          

„ Moja szkoła – mój rozwój”

POKL09.01.02-16-051/10

 

Dobiega końca realizacja projektu unijnego ”Moja szkoła – mój rozwój”, który realizowany jest od 2 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia w zakresie nauki przez zbawę matematyki, przyrody, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, w tym zajęcia z nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, informatycznych;  oraz opieki psychologiczno – pedagogicznej w tym zajęcia socjoterapeutyczne i terapia pedagogiczna, godziny zajęć logopedycznych. 

Zajęcia szczegółowe dla naszej szkoły zgodnie z zamówieniem;

DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE - 280 h:

1.Zajęcia w zakresie nauki czytania i pisania ze zrozumieniem w tym technika czytania i logicznego myślenia w kl. I-III – 64 h

  1. Zajęcia wyrównawcze w zakresie czytania ze zrozumieniem, korzystanie z informacji, formułowanie wypowiedzi pisemnej kl. IV-VI - 64 h
  2. Zajęcia w zakresie nauki matematyki logicznego myślenia oraz wyrobienia sprawności rachunkowej w kl. IV-VI – 62 h
  3. Zajęcia wyrównawcze w zakresie kompetencji językowych – języka angielskiego – 30 h
  4. Zajęcia wyrównawcze w zakresie kompetencji językowych – języka niemieckiego – 30 h

ZAJĘCIA Z DORADZTWA I OPIEKI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ- 210 h:

1.Terapia socjoterapeutyczna – 60 h

2.Terapia logopedyczna – 60 h

3.Terapia pedagogiczna – 60 h

4.Doradztwo zawodowe – 30 h

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE 280 h:

1.Matematyka przez zabawę – gry matematyczne – 32 h

2.Bawimy się z wykorzystaniem ITC – poznajemy komputer i oprogramowanie – 92 h

3.Zabawy komunikacyjne – spotkania z językiem angielskim w życiu codziennym – 64 h

4.Poznajemy środowisko i mechanizmy działania sił przyrodniczych świata nas otaczającego – 60 h

5.Spotkania z językiem niemieckim w życiu codziennym- komunikacja – 32 h

PORADNICTWO I DORADZTWO EDUKACYJNE - 5 wyjazdów

Opieka kierownika i opiekuna grupy nad uczniami w czasie wyjazdów edukacyjno – zawodowych – 5 wyjazdów.

W związku z prowadzeniem projektu pn.”Moja szkoła-mój rozwój” uczniowie w wieku szkolnym zdobyli dodatkową wiedzę i umiejętności, nabyli postawy dotyczące przedsiębiorczości, rozwinęli uzdolnienia językowe, informatyczne, nabyli dodatkowe umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz nastąpiło niwelowanie wad wymowy, jak również problemów natury psychologicznej.

Zgodnie z budżetem projektu za kwotę 29 348,00 zł został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, telewizory, odtwarzacze dvd, radioodtwarzacz, rzutnik multimedialny, drukarka. Zakupiono również pomoce i materiały dydaktyczne do małej i dużej motoryki.

Wartość całkowita projektu wynosiła 445 070,00 zł. Budżet dla naszej szkoły wynosił 117 880,00 zł

  • Dzisiaj stronę odwiedziło już 21 odwiedzający (83 wejścia) tutaj!
Data dodania: 2019-03-26 10:39:29
Data edycji: 2019-03-26 10:39:34
Ilość wyświetleń: 214

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook