Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Sekrety Nauki

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Świat Nauki realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji wspólnie z partnerami: Urzędem Miasta Opola, Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

W ramach projektu uczniowie otrzymają wsparcie poparte diagnozą potrzeb własnych w zakresie:

  • Kształcenie kompetencji kluczowych
  • Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK)
  • Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w szkołach

W szkole zorganizowanych zostanie 5 grup, każda realizująca 20 godzinne zajęcia. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą dla uczniów z klas I-VI. Scenariusze tych zajęć opracowują sami prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, przedkładając je do zatwierdzenia realizatorowi projektu.

Szkoła otrzyma wsparcie w postaci m.in. przyrządów do pomiarów i wykonywania doświadczeń, preparatów do obserwacji mikroskopowych, sprzętu laboratoryjnego, sprzęt ochronny itp. oraz wsparcie w doposażeniu w materiały biurowe niezbędne do prowadzenia ww. zajęć.

Każdy z uczniów będzie mógł przynajmniej raz uczestniczyć w zajęciach realizowanych w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych w Opolu - Zaczarowany Świat czy w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez techniki muzyczne, teatralne, kontakt z przyrodą oraz wizyty w gospodarstwach edukacyjnych.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: http://sn.rzpwe.opolskie.pl/

Data dodania: 2019-03-26 10:42:22
Data edycji: 2019-03-26 10:42:27
Ilość wyświetleń: 254

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook